Giới thiệu các điểm chính trong luật bảo hiểm xã hội (có hiệu lực vào 1/2007)

Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/06/2006

Chính phủ ban hành Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc

Bộ lao động thương binh và xã hội ban hàng Thông tư số 03/2007/TT-BLDTBXH ngày 30/1/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 152/2006/NĐ-CP

BHXH bắt buộc bao gồm các chế độ sau: Ốm đau, thai sản, tai nan lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.

BHXH tự nguyện bao gồm: Hưu trí, tử tuất.

Người lao động có các quyền sau:

 • Được cấp sổ BHXH
 • Nhận sổ BHXH khi không còn làm việc
 • Nhận lương hưu và trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời
 • Hưởng BHYT

Mức lương tối thiểu để đóng BHXH là 450.000đ/tháng

Mức lương tối đa để đóng BHXH không vượt quá 20 lần mức lương tối thiểu

Đến tháng 12/2009 tỷ lệ đóng BHXH vẫn giữ nguyên: trong đó 15% người sử dụng lao động phải nộp và 5% người lao động phải nộp.

Trong năm 2014 tỷ lệ đóng BHXH sẽ tăng lên là 26% trong đó người sử dụng lao động chịu 18% và người lao động chịu 8%.

Thời gian hưởng chế độ ốm đau 1 năm trong điều kiện làm việc bình thường:

 • 30 ngày nếu đóng BHXH dưới 15 năm
 • 40 ngày nếu đóng BHXH trên 15 năm và dưới 30 năm
 • 60 ngày nếu BHXH được đóng từ 30 năm trở lên.
 • Bằng 75% lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc
 • Nếu hết thời gian nghỉ theo chế độ mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn (65%, 55%, 45% lương đóng BHXH của tháng liền kề)
 • Thời gian hưởng chế độ khi sinh con của lao động nữ trong điều kiện làm việc bình thường là 4 tháng, và mức hưởng BHXH bằng 100% lương BQ đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc
 • Lao động nữ khi sinh con được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu

Ví dụ: Chị A sinh con ngày 14/2/2007, có quá trình đóng BHXH như sau:

 • Từ tháng 8 đến tháng 12/2006 (5 tháng): 2.100.000đ/tháng
 • Tháng 01/2007 là 3.000.000đ/tháng

Mức lương BQ đóng BHXH:

(2.100.000*5+3.000.000*1)/6 = 2.250.000đ

Tổng tiền BHXH chị A được nhận:

2.250.000*4 + 450.000*2 = 9.900.000đ

Điều kiện hưởng lương hưu: Người lao động có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và:

 • Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi
 • Nam từ 55 tuổi đến 60 tuổi và nữ từ 50 tuổi đến 55 tuổi nếu có đủ 15 năm làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định
 • Đối với sĩ quan, quân nhân: Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi

Lương hưu hàng tháng:

 • 45% lương BQ tương ứng với 15 năm đóng BHXH, và thêm 2% đối với nam và 3 % đối với nữ cho mỗi năm đóng thêm BHXH. Mức tối đa là 75%.
 • Lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng lương tối thiểu.

Mức hưởng BHXH 1 lần: cứ mỗi năm đã đóng BHXH bằng 1,5 tháng lương BQ

Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

 • Đóng BHXH trên 30 năm đối với nam và trên 25 năm đối với nữ, khi nghỉ hưu ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.
 • Mức trợ cấp một lần: mỗi năm đóng thêm BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng lương bình quân.

Ví dụ: Ông B đã đóng BHXH liên tục trong 35 năm, với mức lương bình quân đóng BHXH là: 3.500.000đ/tháng.

Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu:

=(3.500.000/2)*5 = 8.750.000đ

Lương hưu hàng tháng nhận được:

= 3.500.000 * 75% = 2.625.000đ

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image