Trả lời các câu hỏi tại cuộc họp Thuế

Dưới đây là tập hợp những câu hỏi cũng như trả lời giữa các doanh nghiệp và Tổng Cục Thuế trong cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến thuế lần thứ 53 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những câu hỏi cũng như trả lời được xắp xếp theo các đơn vị tham gia.

 

1. Công ty TNHH 1 thành viên Lê Quang Lộc

 

1- Căn cứ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp: khoản “thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí, thưởng công nhân in ấn phẩm đẹp” cho người lao động không là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, doanh nghiệp sử dụng thu nhập sau thuế để trang trải khoản chi này.

- Đối với giá trị vật tư tổn thất do hao hụt tự nhiên: theo công văn số 102 TCT/PCCS ngày 11/01/2005 của Tổng Cục thuế thì giá trị nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá bị thiệt hại do hư hỏng, kém phẩm chất không tính vào chi phí hợp lý, tùy từng trường hợp cụ thể xác định nguyên nhân từ đó xác định lỗi và trách nhiệm bồi thường của các tổ chức, cá nhân. Sau khi bù đắp giữa giá trị thiệt hại với giá trị được bồi thường và các khoản dự phòng đã lập, phần còn lại sẽ được xác định là khoản lỗ và trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế TNDN.

2- Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ in bản tin chuyên ngành nội bộ
là 5%.

2. Công ty TNHH thương mại dịch vụ H.M.I

1- Theo quy định tại công văn 3454 TCT/NV2 ngày 06/7/1999 của Tổng Cục Thuế: để phù hợp với đặc thù của các đại lý bán vé máy bay, khi các Hãng hàng không hoặc các đại lý bán vé đúng giá do Hãng hàng không quy định thì ngoài việc xuất vé còn phải lập phiếu thu tiền kèm theo vé máy bay. Phiếu thu kèm theo vé máy bay là căn cứ để người mua kê khai khấu trừ thuế GTGT (nếu có) và hạch toán chi phí hợp lý.

Đối với vé tàu cánh ngầm nếu đã đăng ký với cơ quan thuế là chứng từ đặc thù (hóa đơn tự in) thì không phải xuất phiếu thu kèm theo khi bán vé.

2- Trường hợp đơn vị tự tổ chức sửa chữa nhỏ cửa hàng, nhà xưởng (tự mua vật liệu, tự thuê thi công) thì đơn vị được căn cứ hóa đơn mua vật liệu, hóa đơn tiền nhân công sửa chữa để hạch toán hoặc phân bổ dần vào chi phí hợp lý.

3. Công ty TNHH chăm sóc sức khoẻ Việt

Trường hợp Công ty được thành lập theo Luật doanh nghiệp thì cá nhân có nhà cho Công ty thuê không thuộc diện được miễn thuế GTGT (Công ty không thuộc phạm vi áp dụng theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP và Thông tư số 18/2000/TT-BTC).

4. Công ty Việtphone

Trường hợp công ty có nhu cầu sử dụng hóa đơn tự in thì thực hiện các thủ tục quy định tại điểm 2 mục V Thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ tài chính.

Quy trình tiếp nhận hồ sơ và các thủ tục cần thực hiện được đăng tải trên Website Cục thuế TP. Hồ Chí Minh: http://www.hcmtax.gov.vn/, Công ty có thể tham khảo thực hiện.

5. Công ty cổ phần thương mại - sản xuất - xuất nhập khẩu Bình Tây

1- Khi công ty bán hàng, không phân biệt hàng hóa này là của công ty hay hàng hóa ký gửi, đại lý thì đều phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT.

2- Công ty bán hàng đại lý thì phải thực hiện kê khai, tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hóa bán đại lý (kê khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào) và tiền hoa hồng thu được từ hoạt động đại lý.

6. Công ty TNHH quảng cáo Mũi tên vàng

Trường hợp trong tháng 5/2006 Công ty có mở thêm chi nhánh và đã đăng ký kinh doanh cho chi nhánh nhưng đến nay (tháng 12/2006) Công ty vẫn chưa tiến hành đăng ký thuế cho chi nhánh thì sẽ chịu xử phạt hành chính theo quy định tại điểm 3 mục I phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Cục thuế TP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Mức phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

7. Công ty TNHH sản xuất – thương mại Hưng Thịnh

Trường hợp Công ty bán hàng thì tại thời điểm xuất hàng giao cho bên mua (không phân biệt bên mua đã chấp nhận nhận hàng hay không) Công ty phải lập hóa đơn GTGT xuất kèm theo hàng bán. Trường hợp khi nhận hàng, bên mua kiểm tra chất lượng và chỉ chấp nhận mua số hàng đạt chất lượng thì bên mua tiến hành lập hóa đơn trả lại số hàng kèm chất lượng, không nhận. Căn cứ biên bản và hóa đơn xuất trả hàng, bên bán điều chỉnh giảm doanh thu bán hàng và thuế GTGT đầu ra; bên mua điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào. Trường hợp bán hàng nhưng chưa/không xuất kèm hóa đơn giao cho bên mua là vi phạm quy định về lập hóa đơn bán hàng và chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường.

8. Công ty xây dựng - thương mại - dịch vụ Trí Nguyên

1- Trường hợp Công ty làm mất một số hóa đơn mua vào thì thuế GTGT đầu vào và giá trị hàng hóa, dịch vụ mua ghi trên các hóa đơn này sẽ không được chấp nhận kê khai khấu trừ thuế đầu vào và không được chấp nhận chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu làm mất quá nhiều hóa đơn, chứng từ dẫn đến cơ quan thuế không có căn cứ xác định tính chính xác, trung thực của các số liệu ghi trên sổ sách kế toán và tờ khai thuế thì theo quy định cơ quan thuế có quyền ấn định số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp trong kỳ (đối với toàn bộ các hoạt động SXKD).

Đối với hợp đồng cung ứng dịch vụ, nếu dịch vụ chưa hoàn thành, chưa được nghiệp thu thì không bắt buộc phải xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế. Trường hợp dịch vụ đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao thì không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền đều phải lập hóa đơn, tính và kê khai nộp thuế; nếu cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện có sự vị phạm trong kê khai nộp thuế thì tuy tính chất, mức độ vi phạm để xử lý.

Các khoản thuế phải nộp ngân sách nhà nước nếu chưa nộp đúng hạn thì bị phạt nộp chậm nhưng không bị áp dụng biện pháp ấn định thuế phải nộp trong kỳ.

2- Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê nhà của cá nhân để làm văn phòng (thuê toàn bộ căn nhà) có sử dụng điện kế, thủy kế đứng tên chủ nhà, trong hợp đồng thuê nhà có nêu bên thuê chịu trách nhiệm thanh toán tiền điện, tiền nước do bên thuê sử dụng thì tiền điện, tiền nước và tiền thuế GTGT ghi trên hóa đơn mang tên chủ nhà phù hợp với chứng từ chi tiền của Công ty được hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào).

Cá nhân có nhà cho thuê phải kê khai với Chi Cục thuế địa phương hợp đồng cho thuê nhà, nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo mức ấn định để được cấp hóa đơn lẻ xuất giao Công ty làm chứng từ hạch toán chi phí.

9. Công ty TNHH Bảo Thanh

1- Công ty có đài thọ cho cá nhân không phải là nhân viên của Công ty đi nước ngoài thì toàn bộ chi phí đài thọ cho cá nhân này không được hạch toán chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

2- Chi phí cho việc đào tạo người lao động (tham gia các lớp học về thuế, luật thương mại) nếu có biên lai thu học phí hoặc hóa đơn hợp pháp thì được hạch toán chi phí.

3- Chi phí đi nước ngoài nhưng không liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế TNDN thì không được hạch toán chi phí hợp lý.

4- Các trả lời của Cục thuế TP trên trang web có giá trị áp dụng như văn bản trả lời cho đơn vị.

10. Công ty TNHH Nam Tiên

- Website Cục thuế TP. Hồ Chí Minh: http://www.hcmtax.gov.vn/

- Công ty có thể tham khảo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài chính ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại website của Bộ Tài Chính: www.mof.gov.vn

- Về sổ sách kế toán, Công ty tự lựa chọn và đăng ký áp dụng một trong các hình thức được quy định. Tương ứng với từng hình thức có những loại sổ nhất định, đơn vị có thể mua các biểu mẫu, sổ kế toán tại các nhà sách, quầy sách…

11. Công ty Hưng Hưng

Công ty được thành lập vào tháng 02/2005, nếu thuộc diện (ngành nghề kinh doanh, địa bàn đầu tư,…) được ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì căn cứ vào các điều kiện đã đáp ứng, Công ty tự xác định số thuế miễn giảm mà không cần phải làm thủ tục đề nghị miễn giảm thuế.

12. Công ty TNHH thương mại dịch vụ Hồng Thanh

1- Trường hợp thuê cá nhân nước ngoài thực hiện dịch vụ huấn luyện đào tạo tại Việt Nam thì thực hiện nghĩa vụ thuế như sau:

- Nếu là cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam (phải có chứng từ chứng minh là cá nhân được phép hành nghề độc lập bao gồm: Giấy phép hành nghề độc lập, chứng nhận đăng ký thuế hoặc mã số thuế do nước mà cá nhân nước ngoài là đối tượng cư trú ban hành) thì thu nhập của cá nhân này thuộc diện chịu thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

- Nếu là cá nhân nước ngoài vào Việt Nam làm việc trên cơ sở hợp đồng lao động ký với Công ty hoặc không chứng minh được họ là cá nhân được phép hành nghề độc lập thì thu nhập của cá nhân này thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân:

+ Cá nhân cư trú tại Việt Nam (trong năm hiện diện tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên) thì nộp thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần quy định đối với người nước ngoài (khởi điểm chịu thuế từ trên 8.000.000 đồng/tháng).

+ Cá nhân không cư trú tại Việt Nam (trong năm hiện diện tại Việt Nam dưới 183 ngày) thì nộp thuế TNCN theo mức thuế suất 25% trên tổng thu nhập.

Lưu ý : doanh thu tính thuế của người nước ngoài bao gồm cả khoản tiền Công ty chi mua vé máy bay, thuê nhà ở, tiền ăn,... cho người này.

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khấu trừ thuế của cá nhân nước ngoài theo các quy định nêu trên, Công ty được hạch toán vào chi phí hợp lý khoản chi trả cho cá nhân nước ngoài thực hiện dịch vụ huấn luyện đào tạo tại Việt Nam.

2- Về hồ sơ hoàn thuế GTGT: tương ứng với từng trường hợp hoàn thuế sẽ có những hồ sơ cụ thể, để nghị Công ty tham khảo và thực hiện theo mục II phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT.

13. Công ty TNHH thương mại dịch vụ Bạch Dương

Trường hợp Công ty thay đổi trụ sở (thay đổi về đăng ký kinh doanh) thì trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy đăng ký kinh doanh điều chỉnh Công ty phải khai báo với cơ quan thuế, nếu không kê khai điều chỉnh theo đúng thời hạn quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Việc chuyển cơ quan thuế quản lý sẽ được thực hiện theo thông báo của Cục thuế TP.

14. Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận

Hiện nay không có văn bản quy định hạn chế số lượng hàng hóa tồn kho của doanh nghiệp. Trong trường hợp nếu cơ quan thuế xét thấy việc khai báo của doanh nghiệp có nghi vấn thì sẽ tiến hành các biện pháp kiểm tra để xác định tính chính xác, trung thực.

15. Công ty TNHH DV&CK Ba Thành Đô

Cơ quan thuế không có chức năng hướng dẫn chế độ hạch toán kế toán. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị Công ty tham khảo thực hiện theo các quy định về chế độ kế toán do Bộ Tài Chính ban hành hoặc liên hệ với Vụ Chế độ kế toán - Bộ Tài Chính để được xem xét hướng dẫn.

16. Công ty ATA

1- Chi phí hoa hồng môi giới thuộc nhóm chi phí bị khống chế tỷ lệ không vượt quá 10% trên tổng chi phí từ khoản 1 đến khoản 10 quy định tại mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Nếu chi hoa hồng môi giới cho tổ chức, cá nhân kinh doanh thì phải có hóa đơn do bên môi giới cấp khi trả tiền.

+ Nếu chi cho cá nhân không kinh doanh: phải có hợp đồng môi giới, giấy đề nghị thanh toán của người môi giới và được giám đốc Công ty duyệt chi, chứng từ chi tiền. Lưu ý: nếu từng lần môi giới người môi giới nhận được từ 500.000 đồng lần trở lên thì khi chi Công ty (đơn vị chi trả thu nhập) phải khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân để nộp vào tài khoản tạm thu của cơ quan thuế đồng thời cấp chứng từ tạm khấu trừ thuế thu nhập cho cá nhân này.

2- Lãnh đạo Công ty đi công tác nước ngoài có mua máy móc thiết bị nhưng không có tờ khai hải quan, không có chứng từ thanh toán thì không có cơ sở ghi nhận tài sản của đơn vị, không được hạch toán chi phí hợp lý.

17. Công ty TNHH thương mại dịch vụ Ngọc Lê

1- Chi phí tiền lương của người lao động trong doanh nghiệp kể cả giám đốc để được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì phải có Hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Việc hướng dẫn thủ tục ký kết hợp đồng lao động thuộc chức năng hướng dẫn cơ quan quản lý lao động.

2- Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ và nhận được hóa đơn bán hàng thông thường (do cơ quan thuế phát hành) nhưng đơn vị chưa kê khai trên bảng kê theo mẫu số 05/GTGT thì phải kê khai bổ sung và nộp cho cơ quan thuế cùng với tờ khai thuế GTGT hàng tháng.

18. Công ty TNHH A.H.C

1- Căn cứ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp; công văn số 3912/TCT-DNK ngày 01/11/2005 của Tổng Cục thuế về việc xác định chi phí hợp lý: trường hợp Công ty có mua bia, nước giải khát,… làm quà biếu khách hàng trong các dịp lễ, tết thì khoản chi này không được tính chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty phải lấy từ thu nhập sau thuế để trang trãi cho khoản chi này.

2- Theo công văn số 1766/TCT-ĐTNN ngày 19/5/2006 của Tổng Cục thuế: các chi phí tổ chức hội nghị khách hàng nhằm mục đích giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sản phẩm nếu có đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp thì doanh nghiệp được tính toàn bộ vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN (được áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2005 và năm 2006).

3- Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp trong năm nhiều hơn so với số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán cuối năm thì số thuế nộp thừa sẽ được cấn trừ vào số thuế TNDN phải nộp của các kỳ tiếp theo.

19. Công ty Tanimex

Chờ văn bản của UBND thành phố quy định về giá đất trong khu công nghiệp.

20. Công ty N.E.V.V.C

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế TP (Phòng Thanh tra số 1) để được xem xét, giải quyết.

21. Công ty Ánh Sáng

Theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính: trường hợp công ty có mua bản tin của các tổ chức nước ngoài (không đăng ký thực hiện sổ sách kế toán tại Việt Nam) thì trong thời hạn 15 ngày kể từ khi ký hợp đồng với bên nước ngoài, công ty có nghĩa vụ khai báo hợp đồng đã ký kết với cơ quan thuế. Trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày thực hiện thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài, công ty lập tờ khai, xác định số thuế GTGT và thuế TNDN Nhà thầu nước ngoài phải nộp và thực hiện nộp số thuế đã kê khai vào Ngân sách Nhà nước.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, khấu trừ thuế nhà thầu thì công ty được hạch toán khoan chi này vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

Về biểu mẫu, thủ tục kê khai, đề nghị Công ty tham khảo Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

21. Công ty Trí Tín

1- Các khoản hỗ trợ Công ty nhận được trong năm nào thì tính toàn bộ vào thu nhập tính thuế TNDN của năm đó, không được kết chuyển để tính vào các kỳ tính thuế sau. Nếu thực hiện chưa đúng, đề nghị công ty kê khai điều chỉnh.

2- Nếu chi hoa hồng môi giới cho cá nhân dưới 500.000 đồng/mỗi lần môi giới thì không phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Để được hạch toán chi phí hợp lý công ty phải có hợp đồng môi giới, giấy đề nghị thanh toán của người môi giới và giám đốc duyệt chi, chứng từ chi tiền.

23. Trung tâm Xuất khẩu

1- Căn cứ Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp: thì chi phí tiền lương của doanh nghiệp ngoài quốc doanh được tính trên cơ sở hợp đồng lao động ký kết theo đúng quy định của Bộ Luật lao động.

Theo quy định tại điều 141 Bộ Luật lao động đã được sửa đổi, bổ sung thì doanh nghiệp phải thực hiện loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng thì các khoản bảo hiểm xã hội được tính vào tiền lương do người sử dụng lao động trả theo quy định của Chính phủ, để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo loại hình tự nguyện hoặc tự lo liệu về bảo hiểm.

Như vậy, đối với những lao động làm việc tại doanh nghiệp theo hợp đồng từ đủ 03 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì doanh nghiệp phải thực hiện nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu chưa thực hiện là vi phạm quy định của Bộ luật Lao động.

2- Việc đăng ký hợp đồng lao động thời vụ, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với cơ quan quản lý lao động để được hướng dẫn theo thẩm quyền quản lý.

Đối với các hợp đồng giao việc cho cá nhân theo từng vụ việc thì phải có hợp đồng giao việc, giấy đề nghị thanh toán của người lao động và giám đốc duyệt chi, chứng từ chi tiền. Nếu số tiền thanh toán theo từng vụ việc từ 500.000 đồng/lần thì tạm khấu trừ 10% thuế TNCN trên tổng số tiền chi trả và cấp chứng từ tạm khấu trừ thuế cá các cá nhân này. Thực hiện đầy đủ thủ tục như trên khoản chi này được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

3- Trường hợp quyết toán thuế TNDN bị lỗ thì doanh nghiệp thực hiện đăng ký chuyển lỗ vào phụ lục số 1 nộp kèm theo tờ khai tự quyết toán thuế TNDN. Doanh nghiệp có thể lựa chọn: chuyển toàn bộ số lỗ của kỳ này vào các kỳ tiếp sau hoặc chuyển dần từng phần số lỗ của kỳ này vào từng kỳ tính thuế tiếp sau nhưng không quá 5 năm kể từ khi phát sinh lỗ.

4. Khoản thuế GTGT bị truy thu không được tính vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN. Doanh nghiệp phải sử dụng thu nhập sau thuế để trang trải.

24. Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận

Trường hợp Công ty có chương trình khuyến mại, nếu thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại: thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại hoặc đăng ký và được Bộ Thương mại chấp thuận bằng văn bản cho phép thực hiện thì khoản chi phí hàng khuyến mại được tính vào chi phí hợp lý (khoản chi phí 11 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC). Khi xuất hàng khuyến mại Công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi rõ “hàng khuyến mại không thu tiền”.

Trường hợp hàng hóa cho, biếu, tặng, Công ty phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, tính thuế GTGT đầu ra và kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN như hàng hóa bán cho khách đồng thời hạch toán giá vốn hàng mua vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

25. Công ty TNHH Lê Quang Lộc

- Hiện nay vẫn có một số điểm khác biệt giữa quy định về chi phí tính thuế TNDN theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp với quy định về chi phí trong quản lý tài chính doanh nghiệp, chi phí hạch toán kế toán. Mọi khoản chi để được tính vào chi phí hợp lý tính thuế TNDN nhất thiết phải thực hiện theo các quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Vấn đề còn lại đề nghị tham khảo phần trả lời cho Công ty TNHH 1 thành viên Lê Quang Lộc.

26. Công ty Sumitomo

Đề nghị Công ty cung cấp hồ sơ liên quan trực tiếp về Phòng quản lý hoặc Phòng Tuyên truyền hỗ trợ - Cục thuế TP để Cục thuế TP có cơ sở xem xét, giải quyết.

27. Công ty thiết kế xây dựng Shipchanco

- Đối với dịch vụ tư vấn thiết kế cho khách hàng là tổ chức ở nước ngoài: theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định Luật thuế GTGT:

+ Nếu tư vấn thiết kế công trình xây dựng tại Việt Nam: dịch vụ được xác định là tiêu dùng tại Việt Nam nên áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

+ Nếu tư vấn thiết kế công trình xây dựng ở nước ngoài, nếu có đủ các hồ sơ bao gồm: Hợp đồng ký với bên nước ngoài, chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì được xem là dịch vụ xuất khẩu nên khi lập hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất 0%.

- Doanh thu, thu nhập từ hoạt động tư vấn thiết kế nêu trên phải được tổng hợp chung vào doanh thu, thu nhập trong ký của doanh nghiệp để kê khai nộp thuế TNDN.

28. Công ty TNHH Việt Vĩnh Phú

1- Trường hợp trên hoá đơn mua hàng ghi sai một vài ký tự trong phần tên của bên mua hoặc bên bán (“Đầu tư tài chính” viết sai thành “Đầu tư tài chánh”), các chỉ tiêu địa chỉ, mã số thuế vẫn đúng thì hai bên chỉ cần lập biên bản xác định lại tên theo đúng so với giấy ĐKKD, không cần thiết phải hủy hóa đơn lập lại hóa đơn khác để thay thế.

2- Trường hợp mua cổ phiếu từ các cá nhân với giá cao hơn mệnh giá ghi trên cổ phiếu phát hành thì căn cứ vào hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty với cá nhân và chứng từ thanh toán, Công ty được hạch toán giá trị đầu tư theo giá thực tế thanh toán phù hợp với hợp đồng chuyển nhượng và chứng từ thanh toán.

3- Về việc xác định nguyên giá tài sản cố định: đề nghị thực hiện theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4- Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế GTGT sẽ được kê khai khấu trừ ngay trong tháng phát sinh, trường hợp không kê khai kịp ngay trong tháng phát sinh thì được phép kê khai khấu trừ vào 03 tháng tiếp sau. Nếu quá thời hạn kê khai khấu trừ thì số thuế GTGT không được khấu trừ sẽ tính vào chi phí (điểm 12 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp).

29. Công ty thương mại Ánh Sáng

Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước kiểm tra sau hoặc kiểm tra, thanh tra trước khi hoàn sẽ do cơ quan thuế phân loại, đánh giá dựa trên các tài liệu quản lý của từng cơ sở SXKD. Hiện nay không có văn bản hướng dẫn cách phân loại diện hoàn thuế, nhưng vẫn phải đảm bảo đúng thời hạn theo quy định tại điểm 3 mục IV phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

Việc kiểm tra tính chính xác, trung thực của hồ sơ hoàn thuế là trách nhiệm của cơ quan thuế, nếu xét thấy cần thiết thì cơ quan thuế có thể xác minh toàn bộ hóa đơn mua vào, bán ra. Hiện nay chưa có quy định khống chế tỷ lệ hóa đơn cần phải xác minh khi thanh tra, kiểm tra về hoàn thuế.

30. Công ty cổ phần KCN Tân Tạo

Theo quy định tại Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn và Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính về thuế giá trị gia tăng: khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 100.000 đồng trở lên thì bên bán phải lập và giao hóa đơn cho bên mua, trường hợp người mua không nhận hóa đơn thì bên bán lưu lại hóa đơn ngay trên quyển hóa đơn (không xé rời khỏi quyển). Nếu hàng hóa, dịch vụ cung cấp thuộc diện chịu thuế GTGT thì bên bán có nghĩa vụ tính thuế GTGT, thu của người mua và kê khai nộp vào ngân sách nhà nước. Trường hợp không thu được tiền thuế GTGT đã tính và ghi trên hóa đơn thì bên bán phải tự kê khai nộp vào NSNN và dùng thu nhập sau thuế của đơn vị để trang trãi.

31. Công ty cổ phần cơ điện Tuấn Phương

Hiện nay không còn quy định cho phép bên mua nộp thuế thay cho bên cung cấp hàng hóa nếu không hóa đơn hợp pháp. Do vậy, khi mua hàng nhất thiết phải có hóa đơn hợp pháp để làm cơ sở ghi nhận chi phí hợp lý.

32. Công ty TNHH Việtphone

Theo quy định tại mục I phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT: Trường hợp Công ty có chi nhánh ở cùng địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) với trụ sở chính thì chi nhánh kê khai tập trung thuế GTGT và thuế TNDN tại trụ sở chính. Nếu chi nhánh ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) với trụ sở chính và chi nhánh trực tiếp bán hàng thì chi nhánh trực tiếp kê khai nộp thuế GTGT với cơ quan thuế địa phương nơi chi nhánh đặt trụ sở.

33. Công ty TNHH sản xuất - xây dựng - thương mại Việt Bon

1- Trường hợp Công ty mua xe ôtô, xe máy của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thì hóa đơn bán xe do bên bán xuất sẽ nộp và lưu lại tại cơ quan công an khi đăng ký lưu hành. Để có cơ sở hạch toán nguyên giá tài sản cố định, khấu trừ thuế GTGT thì Công ty phải có các chứng từ sau: Phiếu thu tiền (liên 2, bản gốc) - Mẫu CTT 41; Biên lai trước bạ (bản sao liên 2); hóa đơn mua xe (bản sao liên 2).

2- Công ty nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh, nếu có đủ hợp đồng mua bán, tờ khai hải quan hàng nhập khẩu (tờ khai nhập kinh doanh doanh hoặc tờ khai phi mậu dịch), chứng từ nộp thuế ở khâu nhập khẩu, chứng từ thanh toán tiền với bên nước ngoài thì căn cứ vào các chứng từ nêu trên Công ty ghi nhận giá vốn hàng hóa để tính chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

34- Công ty Công Tính (GAC)

1- Trường hợp có phát sinh các nghĩa vụ về thuế phải nộp ngân sách nhà nước thì Công ty trực tiếp liên hệ cơ quan thuế quản lý để được cấp “Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước” để sử dụng. Việc cấp “Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước” hiện nay không thực hiện khi doanh nghiệp đến đăng ký mã số thuế ban đầu). Nếu Công ty chậm nộp các khoản thuế vào NSNN thì bị phạt nộp chậm, mỗi ngày nộp chậm bị phạt 0,1% số tiền chậm nộp.

2- Trường hợp Công ty có vướng mắc về chính sách thuế thì có thể liên hệ với Phòng quản lý hoặc với Phòng Tuyên truyền hỗ trợ (Cục thuế TP) để được hướng dẫn.

Trường hợp Công ty không đồng ý với các Quyết định hành chính
của Cục thuế TP thì có quyền khiếu nại và làm việc trực tiếp với Phòng Thanh tra số 1 (bộ phận giải quyết khiếu nại, tố cáo).

35. Công ty TNHH Hội Phát

- Trường hợp người lao động là công dân Việt Nam làm việc theo chế độ Hợp đồng lao động tại Công ty thì hàng tháng căn cứ vào thu nhập chi trả cho người lao động, Công ty thực hiện tạm khấu trừ thuế TNCN thường xuyên theo biểu thuế lũy tiến từng phần quy định đối với người Việt Nam (khởi điểm chịu thuế TNCN là từ trên 5.000.000 đồng/tháng).

Đối với các cá nhân mà hàng tháng Công ty đã tạm khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến đối với thu nhập phát sinh tại Công ty, ngoài ra họ còn có thu nhập từ các nơi khác thì Công ty không phải thực hiệu quyết toán thuế cuối năm mà tổng hợp thu nhập chi trả trong năm và số thuế đã tạm khấu trừ mỗi tháng, lập Biên lai khấu trừ thuế thu nhập và giao cho cá nhân để họ tự quyết toán với cơ quan thuế (Phòng thuế Thu nhập cá nhân - Cục thuế TP).

- Nếu là cá nhân không kinh doanh làm việc theo hợp đồng vụ việc, nếu thu nhập nhận được từ hợp đồng vụ việc có giá trị từ 500.000 đồng/lần trở lên thì Công ty thực hiện tạm khấu trừ 10% thuế TNCN trên tổng số tiền chi trả và cấp chứng từ tạm khấu trừ thuế cho họ.

2- Theo quy định tại điểm I mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT: trường hợp Công ty mua hàng thuộc diện được lập bảng kê 04/GTGT thì hàng tháng cùng với việc nộp tờ khai 01GTGT, các bảng kê bán ra (02/GTGT), bản kê mua vào (03/GTGT),… Công ty còn phải nộp kèm theo bảng kê 04/GTGT.

36. Công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam

Theo hướng dẫn tại công văn số 5778 TC/TCT ngày 03/6/2003 của Bộ Tài chính và công văn số 73 TCT/PCCS ngày 06/01/2006 của Tổng Cục thuế về việc lập chứng từ đối với các khoản hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại: trường hợp Công ty có hỗ trợ chi phí cho các đại lý thì khi nhận tiền hỗ trợ bên đại lý lập phiếu thu (không lập hóa đơn GTGT) để giao cho Công ty làm chứng từ hạch toán chi phí (khoản chi điểm 11 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp).

37. Công ty TNHH Quang Xuân

Trường hợp Công ty có thực hiện dịch vụ xuất khẩu ủy thác hàng hóa gia công để hưởng hoa hồng theo quy định tại tiết đ.2 điểm 1.2 mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì hóa đơn GTGT do Công ty lập cho hàng hóa xuất khẩu ủy thác và hóa đơn do bên trực tiếp gia công lập và giao cho Công ty sẽ không tính là doanh thu, chi phí của Công ty khi tính thuế TNDN.

Công ty phải tính kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với khoản hoa hồng ủy thác xuất khẩu được hưởng.

38. Công ty CP SG đầu tư KT XD

Trường hợp Công ty có chính sách chi hoa hồng cho người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động tại Công ty khi người lao động giới thiệu để Công ty ký được các hợp đồng với khách hàng thì khoản hoa hồng người lao động nhận được trong trường hợp này là loại thu nhập thường xuyên chịu thuế thu nhập cá nhân. Công ty tổng hợp khoản hoa hồng này vào tiền lương, tiền công trong kỳ để thực hiện kê khai, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

39. Các câu hỏi của một số đơn vị không rõ tên

1- Trường hợp “xuất lùi” ngày ghi trên hóa đơn bị xử phạt vi phạm hành chính là hành vi ghi ngày trên hóa đơn trước thời điểm (ngày) lập hóa đơn.
Ví dụ lập hóa đơn vào ngày 30/12/2006 nhưng ghi ngày trên hóa đơn là ngày 29/12/2006 trở về trước.

2- Đề nghị đơn vị cung cấp hồ sơ cụ thể để được xem xét trả lời.

3- Câu hỏi không rõ nên không thể trả lời.

4- Thắc mắc của đơn vị liên quan đến việc ký hợp đồng kinh tế, không thuộc chức năng hướng dẫn của cơ quan thuế.

5- Tổ chức, cá nhân phải nộp tiền thuê đất cho Nhà nước khi được Nhà nước cho thuê đất (thể hiện bằng hợp đồng cho thuê đất giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với tổ chức, cá nhân sử dụng đất). Trường hợp Công ty thuê đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác thì Công ty không phải nộp tiền thuê đất cho Nhà nước.

6- Truờng hợp này do chưa rõ nguồn gốc đất của người góp vốn nên chưa thể xác định nghĩa vụ tài chính của đơn vị với Nhà nước.

7- Trường hợp bán hàng cho cá nhân thì ghi tên, địa chỉ của cá nhân, các chi tiêu nào không có (như địa chỉ, mã số thuế) thì không ghi, gạch bỏ.

8- Cơ sở kinh doanh (kể cả tạm ngưng kinh doanh) không thực hiện báo cáo thuế đúng thời hạn thì bị xử phạt hành chính theo quy định tại Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Cục thuế TP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Về mức phạt đối với từng hành vi với từng tính chất, mức độ cụ thể, đề nghị Công ty tham khảo Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài Chính.

9- Các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài vẫn phải kê khai thu nhập tính thuế TNDN tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp đầu tư ở quốc gia đã có ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Chính phủ Việt Nam thì số thuế TNDN đã nộp ở nước sở tại sẽ được xét giảm khi kê khai nộp thuế TNDN tại Việt Nam, thủ tục miễn giảm thuế được thực hiện theo Thông tư số 133/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image