Dịch vụ thuế

Có thể đánh thuế cổ tức từ cổ đông ngoài công ty

Dịch vụ thuế

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 26/9 được hâm nóng bởi Dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân.Đa số ý kiến đại biểu đề xuất đánh thuế cổ tức đối với các cổ đông bên...

Xem chi tiết

Trả lời các câu hỏi tại cuộc họp Thuế

Dịch vụ thuế

Dưới đây là tập hợp những câu hỏi cũng như trả lời giữa các doanh nghiệp và Tổng Cục Thuế trong cuộc họp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến thuế lần thứ 53 được tổ chức...

Xem chi tiết

Dự thảo thuế thu nhập cá nhân 2007

Dịch vụ thuế

QUỐC HỘI---------------Luật số: /2007 /QH11CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              -----------------------------------DỰ THẢO QUỐC HỘINƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image