Cập nhật văn bản pháp luật tháng 1-2/2008

Thuế

Sửa đổi mẫu biên bản xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Ngày 16/1/2008, BTC ban hành QĐ 93/QĐ-BTC về việc đính chính phụ lục số 1 ban hành kèm theo TT số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của BTC hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Theo đó, QĐ đã sửa lại các nội dung trong phụ lục I của QĐ như danh mục một số biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm pháp luật về thuế, sửa lại các mẫu QĐ số 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 về một số nội dung như ký hiệu văn bản, thẩm quyền ban hành văn bản và một số nội dung theo đúng mẫu hướng dẫn của Bộ Nội Vụ và Văn Phòng Chính Phủ.

Xuất nhập khẩu

Sửa đổi thuế suất ưu đãi với ôtô nhập khẩu

Ngày 01/02/2008, BTC ban hành QĐ số 211/QĐ-BTC đính chính các QĐ số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 và 65/2007/QĐ-BTC ngày 30/7/2007 của Bộ trưởng BTC về việc sửa đổi, bổ sung thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với ô tô tải và ô tô chuyên dùng có tổng trọng lượng có tải từ 20 tấn trở lên đã qua sử dụng và một số mặt hàng linh kiện, phụ tùng ô tô.

Nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại

Ngày 13/02/2008, BTC ban hành TT số 16/2008/TT-BTC hướng dẫn việc nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại (01chiếc xe, không tính cho chiếc từ thứ hai trở lên).

Theo quy định của TT này, mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân được nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe gắn máy hai bánh không nhằm mục đích thương mại, mới 100%. Riêng đối với xe gắn máy hai bánh đã qua sử dụng thì chỉ có một số cơ quan tổ chức, cá nhân nhất định quy định cụ thể trong TT này được quyền thực hiện nhập khẩu, tạm nhập khẩu.

Quản lý doanh nghiệp

Xử phạt vi phạm trong hoạt động thương mại

Ngày 16/01/2008, CP ban hành NĐ 06/2008/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại thay thế NĐ số 175/2004/NĐ-CP ngày 10/10/2004.

Theo đó, các hành vi vi phạm quy định về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; kinh doanh hàng giả; kinh doanh tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả,… sẽ bị phạt nặng hơn so với trước đây với mức phạt từ 2 đến 40 triệu đồng tùy hành vi và mức độ vi phạm. Các mức phạt bổ sung cũng được đưa ra nếu hành vi vi phạm gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường,…

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện

Ngày 31/01/2008, BLĐTBXH đã ban hành TT số 02/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 190/2007/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu nếu đủ một trong các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội quy định tại TT này. Tỷ lệ lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%.

Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng

Ngày 22/02/2008, BXD đã ban hành TT số 05/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng. Việc điều chỉnh phải tuân thủ nguyên tắc (1) lượng vật liệu xây dựng chịu ảnh hưởng của biến động giá thuộc khối lượng thi công xây lắp từ năm 2007 và (2) sự biến động này nằm ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và nhà thầu.

Tài chính

Quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Ngày 18/01/2008, Thủ tướng CP ban hành QĐ số 13/2008/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế quản lý tài chính đối với bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. Vốn điều lệ là 5000 tỷ đồng do Nhà nước cấp, vốn hoạt động được huy động từ các nguồn khác theo quy định. Các hoạt động, các khoản thu chi, quản lý về tài chính của tổ chức đều được quy định rõ trong QĐ này.

Cơ chế tài chính với dự án rác thải sử dụng nguồn vốn ODA

Ngày 29/01/2008, BTC ban hành TT số 08/2008/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung TT số 108/2003/TT-BTC ngày 7/11/2003 hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Tỷ lệ hỗ trợ của ngân sách trung ương (tỷ lệ cấp phát trên tổng vốn ODA vay cho từng dự án hoặc hợp phần xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị) được xác định tương ứng với cấp đô thị của địa phương và quy mô đầu tư (công suất nhà máy xử lý) theo từng mức cụ thể ban hành kèm theo. Các điều kiện về cho vay lại nguồn vốn ODA được quy định rõ như loại tiền, lãi suất, giá trị vay, thời gian vay và trả,…

Thị trường giao dịch trái phiếu chính phủ chuyên biệt

Ngày 15/01/2008, BTC ban hành QĐ 86/QĐ-BTC phê duyệt đề án xây dựng thị trường trái phiếu CP chuyên biệt. QĐ này đã phê duyệt và kèm theo đề án xây dựng thị trường dành riêng cho các giao dịch của trái phiếu CP do Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội (TTGDCKHN) vận hành. Hệ thống này hoàn toàn độc lập với hệ thống giao dịch cổ phiếu hiện hành của Trung tâm kể trên. Đề án mô tả chi tiết hệ thống giao dịch về các quy trình hoạt động, đối tượng giao dịch, các phương thức giao dịch và các hoạt động của trung tâm. UBCKNN chỉ đạo TTGDCKHN triển khai đề án.

Điều kiện mở chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngày 09/01/2008, Thống đốc NHNN đã ban hành QĐ số 01/2008/QĐ-NHNN ban hành quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Theo đó, tổ chức tín dụng phi ngân hàng sau 1 năm hoạt động được mở chi nhánh nếu đảm bảo các điều kiện sau: có đủ mức vốn điều lệ thực có để mở chi nhánh; hoạt động kinh doanh năm trước năm dự định mở chi nhánh có lãi trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân không thấp hơn 20%; tỷ lệ nợ xấu dưới 3% tổng dư nợ đối với công ty cho thuê tài chính và 2% đối với công ty tài chính… Nếu mở chi nhánh ở nước ngoài thì thời gian hoạt động tối thiểu là 3 năm và chỉ được mở tại các quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký thoả thuận với Việt Nam về việc thanh tra giám sát hoạt động.

Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải tiến hành khai trương hoạt động, nếu không sẽ bị thu hồi văn bản chấp thuận nói trên. Phòng giao dịch chỉ được mở tại tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng và thực hiện mức cho vay hoặc cho thuê đối với 01 khách hàng không được vượt quá 300 triệu đồng.

Quản lý thị trường bất động sản

Ngày 08/01/2008, Thủ tướng CP đã ra Chỉ thị số 01/2008/CT-TTg về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển và quản lý thị trường bất động sản.

Cho vay đầu tư và kinh doanh chứng khoán

Ngày 01/02/2008, Thống đốc NHNN đã ban hành QĐ số 03/2008/QĐ-NHNN về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán (“cho vay chứng khoán”).

Theo đó, tổng dư nợ cho vay chứng khoán không vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng. Đồng thời, các tổ chức tín dụng phải (1) ban hành quy định về nghiệp vụ cho vay chứng khoán và gửi cho thanh tra NHNN ngay sau khi ban hành để làm cơ sở cho việc thanh tra, giám sát hoạt động (2) đảm bảo các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng theo quy định của NHNN Việt Nam và (3) có tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ tín dụng dưới 5%.

Quy định mới về giá bán xăng dầu

Ngày 25/02/2008, BTC ban hành QĐ số 12/2008/QĐ-BTC về giá bán xăng và các loại dầu. Theo đó, kể từ ngày ban hành QĐ, giá bán lẻ xăng do thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất, chế biến xăng dầu tự quyết định theo quy định tại NĐ số 55/2007/NĐ-CP ngày 06/4/2007 và QĐ số 1968/QĐ-BTC ngày 06/6/2007. Riêng giá bán của các loại dầu vẫn được quy định thống nhất trong cả nước theo mức giá được quy định cụ thể cho từng loại.

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image