Cập nhật văn bản tháng 3/2008

Xuất nhập khẩu

Sửa đổi thuế suất ưu đãi với ôtô nhập khẩu

Ngày 11 tháng 3 năm 2008, Bộ trưởng BTC đã ban hành QĐ 13/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xe ô tô chở người trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng đối với ôtô mới nguyên chiếc chở người là 70% (quy định trước đây là 60%).

Thuế tuyệt đối với ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

BTC đã ban hành QĐ số 18/2008/QĐ-BTC ngày 11 tháng 3 năm 2008 quy định mức thuế tuyệt đối với ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

Theo đó mức thuế cố định áp dụng cho xe ô tô chở người đã qua sử dụng từ 15 chỗ trở xuống (kể cả lái xe) được quy định cụ thể trong QĐ với từng loại xe tương ứng với dung tích xi lanh và số ghế ngồi.

Tài chính - ngân hàng

Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng

Ngày 24 tháng 3 năm 2008, NHNN ban hành QĐ số 07/2008/QĐ-NHNN về quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng.

Theo đó, đối tượng phát hành giấy tờ có giá là các tổ chức tín dụng được thành lập, hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng. Riêng với các công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính, các loại giấy tờ có giá và thời hạn giấy tờ có giá được phép huy động thực hiện theo quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và công ty tài chính.

Quy chế hành nghề chứng khoán

Theo QĐ 15/2008/QĐ-BTC của Bộ trưởng BTC ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2008, chứng chỉ hành nghề chứng khoán (CCHNCK) được cấp không thời hạn, trừ trường hợp bị thu hồi theo quy định.

Chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ có giá trị sử dụng khi người được cấp chứng chỉ làm việc tại vị trí nghiệp vụ chuyên môn của một công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán và được công ty đó thông báo với UBCKNN.

CCHNCK bao gồm 3 loại (1) CCHN môi giới CK; (2) CCHN phân tích tài chính và (3) CCHN quản lý quỹ.

Đối với những người đã có CCHN do UBCKNN cấp theo quy định tại NĐ 144/2003/NĐ-CP, chứng chỉ này vẫn có hiệu lực theo thời hạn ghi trong chứng chỉ nhưng không quá 31 tháng 12 năm 2009. Những người này sẽ phải tham gia thi sát hạch để cấp lại CCHNCK theo Quy chế mới trước ngày 31 tháng 12 năm 2009.

Quy định xếp loại NHTMCP

QĐ số 06/2008/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN ban hành ngày 12 tháng 3 năm 2008 quy định việc đánh giá xếp loại các NHTMCP dựa trên các chỉ tiêu như vốn tự có, chất lượng tài sản, năng lực quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh và khả năng thanh khoản theo từng mức điểm cụ thể tương ứng với mỗi chỉ tiêu.

Ngân hàng được xếp loại A phải đạt từ 80 điểm trở lên; loại B từ 60 đến 79 điểm; loại C từ 50 đến 59 điểm và dưới 50 điểm bị xếp loại D.

Chậm nhất ngày 10 tháng 5 năm sau, từng NHTMCP tự đánh giá xếp loại và gửi NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính. Tháng 6 hàng năm, Thống đốc NHNN phê chuẩn kết quả đánh giá xếp loại nói trên.

Danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp

Ngày 31 tháng 3 năm 2008, BTC ban hành QĐ số 545/QĐ-BTC công bố danh sách tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp (lần 2 năm 2008).

Theo đó, các tổ chức tư vấn định giá có tên trong QĐ được quyền cung cấp dịch vụ xác định giá cho các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước chuyển sang hình thức công ty cổ phần.

Quản lý nhà nước

Các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán

Theo CV số 1909/VPCP-KTTH của VPCP ngày 25 tháng 3 năm 2008, TTCP có một số chỉ đạo nhằm ổn định thị trường chứng khoán như (1) giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tập trung mua vào các cổ phiếu có tỷ trọng lớn góp phần ổn định thị trường; (2) NHNN cho vay tái chiết

khấu với lãi suất 9% khi ngân hàng thương mại thiếu thanh khoản tạm thời mà không thể đi vay ở các kênh khác và (3) cho phép các doanh nghiệp mua lại các cổ phiếu của chính doanh nghiệp đã phát hành ra thị trường và không bị hạn chế việc tăng vốn điều lệ theo các quy định hiện hành.

Tăng cường các biện pháp kiềm chế lạm phát

Theo CV số 319/TTg-KTTH ra ngày 03 tháng 3 năm 2008, TTCP yêu cầu các bộ ban ngành thực hiện các biện pháp nhằm kiềm chế tình hình lạm phát hiện nay như (1) cải thiện môi trường đầu tư để huy động đủ vốn đáp ứng cho yêu cầu tăng trưởng; (2) nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn đầu tư, nhất là lĩnh vực đầu tư công và (3) tiếp tục điều hành tỷ giá giữa đồng tiền Việt Nam với đồng Đô la Mỹ nói riêng và các loại ngo

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image