Chính phủ hỗ trợ DN trong dịch bệnh Covid 19

Chính phủ Việt Nam đang cân nhắc các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn  

trong giai đoạn dịch bệnh Covid19,ngày 26/3/2020 Bộ Tài chính đã trình Chính phủ các hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong các ngành bị ảnh hưởng của dịch bệnh như Nông nghiệp, Vận tải, May mặc, Sản xuất, dịch vụ ăn uống/ lưu trú/ sản xuất thực phẩm, Giáo dục và đào tạo, y tế, nghệ thuật, thể thao... và các hỗ trợ cho các Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Ngày 27/3/2020, Tổng cục thuế đã gửi công văn số 1307/TCT-CS tới các cục thuế để đưa ra các hỗ trợ sau:

 

Cho các công ty trong các ngành được hỗ trợ

  • Thuế GTGT: gia hạn nộp thuế GTGT (trừ thuế GTGt hàng nhập khẩu) cho tháng 3 tới tháng 6.2020 (cho các công ty kê khai hàng tháng), và cho quý 1- quý 2.2020 (cho các công ty kê khai thuế theo quý). Thời gian gia hạn thanh toán là 5 tháng.
  • Thuế TNDN: gia hạn nộp thuế phần còn lại cho quyết toán thuế 2019 và phần tạm tính cho quý 1-quý 2 năm 2020 cho 5 tháng theo thời hạn nộp thuế bình thường.
  • Nếu các công ty đã trả thuế quyết toán 2019, Công ty có thể sử dụng khoản đã nộp này để bù trừ thuế với các loại thuế khác.

Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh:

  • Gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN tới 15.12.2020.

Đối với tiền thuê đất:

 

Gia hạn tiền thuê đất kỳ đầu tiên cho các DN trong các ngành nghề được hỗ trợ nếu thuê đất từ nhà nước. Đối với DN nhỏ và siêu nhỏ thì được gia hạn toàn bộ khoản tiền thuê cho kỳ đầu tiên. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ 31.5.2020. Thời hạn nộp tiền thuê đất chậm nhất là ngày 31.10.2020.

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image