Lộ trình áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (“IFRS”) tại Việt Nam (VFRS)

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Chi tiết về lộ trình áp dụng, Quý khách vui lòng xem tại đây.

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image