UK - Chuẩn mực thực hành mới về Kiểm toán Nội bộ

(Theo International Accounting Bulletin – tháng 1/2020)  

 

Anh Quóc – Viện Kiểm toán nội bộ Công chứng (Chartered IIA) đã đưa ra bộ chuẩn mực mới với mục đích phát triển tính hiệu quả của bộ phận Kiểm toán nội bộ. Chuẩn mực về Kiểm toán nội bộ mục tiêu phát triển Quản trị công ty bằng tăng cường tính hiệu quả của Kiểm toán nội bộ. Chuẩn mực mới tăng cường Quản trị công ty sau khi rất nhiều vụ doanh nghiệp nổi tiếng sụp đổ do Quản trị yếu, ví dụ công ty xây dựng Carillion. Mục tiêu của Chuẩn mực là tăng mục đích, phạm vi và kỹ năng của kiểm toán nội bộ, và đưa ra 38 khuyến nghị cho doanh nghiệp, bao gồm:

 

  • Không hạn chế phạm vi truy cập của kiểm toán nội bộ – cho Kiểm toán nội bộ có thể tìm hiểu bất kỳ khu vực nào của tổ chức và thông tin quản lý
  • Quyền được tham gia và quan sát các buổi họp của các ủy ban
  • Báo cáo trực tiếp với CEO và báo cáo trực tiếp tới các chủ tịch ủy ban để tăng cường thẩm quyền và trạng thái của Kiểm toán nội bộ
  • Việc tuyển dụng trực tiếp vị trí Trưởng ban Kiểm toán nội bộ (dù bộ phận Kiểm toán nội bộ có thể được thuê ngoài). Điều này để đảm bảo vị trí Trưởng ban Kiểm soát nội bộ có thể tham gia đủ và đúng lúc với các thông tin quan trọng và các quyết định quan trọng, và
  • Giao tiếp thường xuyên giữa Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và các Giám đốc kiểm toán độc lập để đảm bảo các chức năng bảo đảm được thực hiện hiệu quả nhất.

Chuẩn mực thực hành Kiểm toán nội bộ đã được phát triển bởi một ủy ban độc lập của Chartered IIA và chủ tịch ủy ban cũng là chủ tịch ủy ban kiểm toán BP – Ông Brendan Nelson. Chuẩn mực cuối cùng được thông qua sau 12 tuần tham khảo ý kiến công chúng từ hơn 100 bên liên quan. Ông Nelson chia sẻ “Các doanh nghiệp lớn sụp đổ từ các yếu kém trong quản trị doanh nghiệp đã dẫn tới việc đánh giá lại về hệ thống kiểm toán và khung quản trị doanh nghiệp. Các bộ phận kiểm toán nội bộ mạnh, hiệu quả và đầy đủ nhân sự có vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ các Hôi đồng quản trị trong việc quản trị và giảm thiểu rủi ro của Doanh nghiệp”.

Chuẩn mực mới đưa ra 38  đề xuất quan trọng, bao gồm quyền của kiểm toán nội bộ trong việc tham gia các buổi họp của các ủy ban, không giới hạn pham vi truy cập của kiểm toán nội bộ cho toàn bộ các bộ phận của doanh nghiệp cũng như liên hệ trực tiếp của Kiểm toán nội bộ tới Giám đốc. Ông Nelson “Tôi nhấn mạnh các hội đồng quản trị và đặc biệt la các ủy ban kiểm toán, nên áp dụng chuẩn mực kiểm toán nội bộ để tăng cường tính hiệu quả của bộ phận kiểm toán nội bộ để có thể có một Quản trị công ty và Quản trị rủi ro mạnh hơn”

CEO của Ủy ban Báo cáo tài chính Anh Quốc nói “Tôi khen ngợi IIA đã phát triển và giới thiệu Chuẩn mực thực hành mới – chuẩn mực có tiêu chuẩn thực hành cao”.

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Thời gian làm việc

Bất cứ khi nào bạn cần, hỗ trợ 24/7, 7 ngày trong tuần

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image