Tin tức

Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp gồm những gì?

Tin tức

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tới toàn bộ các doanh nghiệp trong mọi ngành tại Việt Nam, rất nhiều người lao động đã chịu cảnh thất nghiệp khi các nhà máy thiếu nguồn cung, khách hàng cắt...

Xem chi tiết

Nghị định 48/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động

Tin tức

Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài...

Xem chi tiết

Chính phủ hỗ trợ DN trong dịch bệnh Covid 19

Tin tức

Chính phủ Việt Nam đang cân nhắc các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn  trong giai đoạn dịch bệnh Covid19,ngày 26/3/2020 Bộ Tài chính đã trình Chính phủ các hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong các...

Xem chi tiết

BHXH Tp. HCM tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất do ảnh hưởng bởi Covid-19

Tin tức

Công văn Số: 553/BHXH-QLT của Bảo hiểm Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ra ngày 23 tháng 3 năm 2020 hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho doanh nghiệp trên...

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image