Tin tức

Cập nhật văn bản pháp luật tháng 1-2/2008

Tin tức

ThuếSửa đổi mẫu biên bản xử lý vi phạm pháp luật về thuếNgày 16/1/2008, BTC ban hành QĐ 93/QĐ-BTC về việc đính chính phụ lục số 1 ban hành kèm theo TT số 61/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của BTC hướng dẫn...

Xem chi tiết

Cập nhật văn bản pháp luật - tháng 12 năm 2007

Tin tức

Quản lý thuế1. Hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệpNgày 23/11/2007 BTC ban hành TT 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành NĐ 24/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Thông tư áp...

Xem chi tiết

Cơ hội việc làm - Hạn nộp hồ sơ 15/07/2009

Tin tức

Chúng tôi đang cần tuyển ứng viên có kinh nghiệm và trình độ cao vào vị trí kiểm toán viên chính và trợ lý kiểm toán. Gia nhập vào đội ngũ công ty, các bạn không chỉ được đối diện...

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image