Russell Bedford KTC cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho các dự án NGO nhằm giúp các dự án hoàn thành mục tiêu đề ra và nâng cao quy trình hoạt động của dự án.

 

Dịch vụ kiểm toán:

Xây dựng hệ thống kế toán và báo cáo tài chính:

Hỗ trợ thực hiện dự án:

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image