Đội ngũ nhân sự chúng tôi

Tất cả cho doanh nghiệp của bạn

Tương lai tươi sáng với

Russell Bedford KTC

Yếu tố quyết định đến thành công của chúng tôi là con người. Chúng tôi tự hào với đội ngũ chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo với hơn 100 chuyên gia và nhân viên, cung cấp dịch vụ cho hơn 300 khách hàng với hai văn phòng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Các chuyên gia của chúng tôi tốt nghiệp các trường đại học lớn tại Việt Nam và quốc tế và là hội viên của các hội nghề nghiệp quốc tế về kế toán, kiểm toán như VACPA, ACCA, CPA Úc.

Mr Phạm Duy Hưng

PHẠM DUY HƯNG

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Kinh nghiệm làm việc: Chủ nhiệm tại E&Y Việt Nam.
Lĩnh vực chuyên môn: Kiểm toán, kế toán, rà soát đặc biệt và kiểm soát nội bộ.
Học vấn: CPA (Việt Nam) , CPA Úc, MPA – Monash University, Úc.

ms Đỗ Thùy Linh

ĐỖ THÙY LINH

GIÁM ĐỐC - CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Kinh nghiệm làm việc: Chủ nhiệm tại E&Y Việt Nam.
Lĩnh vực chuyên môn: Kiểm toán, kế toán, tài chính doanh nghiệp, rà soát đặc biệt.
Học vấn: CPA (Việt Nam), MBA, Handelshogskolan – Graduate Business School, Gothenburg University, Thuỵ Điển.

Ms Thái Thị Vân Anh

THÁI THỊ VÂN ANH

GIÁM ĐỐC - CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Kinh nghiệm làm việc: PwC (UK), EY (Việt Nam), Kiểm soát tài chính tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
Lĩnh vực chuyên môn: Kiểm toán, kế toán, thuế, rà soát đặc biệt.
Học vấn: CPA (Việt Nam), ACCA (UK) và Cử nhân Kế toán tài chính tại University of Melbourne, Úc.

Ms Hoang Thanh Tam

HOÀNG THANH TÂM

GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN

Kinh nghiệm làm việc: 15 năm cùng Russell Bedford KTC.
Lĩnh vực chuyên môn: kiểm toán, kế toán, rà soát đặc biệt, ….
Học vấn: CPA Việt Nam, chứng chỉ Kế toán trưởng, Cử nhân Kế toán- Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Ms Vu Thi Thanh Tam

VŨ THỊ THANH TÂM

GIÁM ĐỐC - DỊCH VỤ TƯ VẤN

Kinh nghiệm làm việc: Nexia, Mazars và Quản lý tài chính cho công ty nước ngoài.
Lĩnh vực chuyên môn: kiểm toán, rà soát đặc biệt, tư vấn.
Học vấn: CPA (Vietnam), ACCA (UK) and MBA (Columbia Southern University) chứng chỉ Kế toán trưởng, CPA Việt Nam.

Ms Le Hong Thien

LÊ HỒNG THIỆN

GIÁM ĐỐC - DỊCH VỤ THUẾ & KẾ TOÁN

Kinh nghiệm làm việc: gần 20 năm Kế toán trưởng các công ty FDIs và Việt Nam.
Lĩnh vực chuyên môn: kế toán, rà soát đặc biệt, rà soát thuế.
Học vấn: Cử nhân Kế toán tại Đại học Kinh tế, Chứng chỉ kế toán trưởng, CPA Việt Nam.

NGUYỄN DUY TOÀN

CHỦ NHIỆM KẾ TOÁN

Kinh nghiệm làm việc: 7 năm cùng Russell Bedford KTC.
Lĩnh vực chuyên môn: Có nhiều kinh nghiệm về cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán và kiểm toán.
Học vấn: Cử nhân Kế toán- Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Mr Nguyen Duc Thang

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN

Kinh nghiệm làm việc: 6 năm kiểm toán với RBK và 3 năm với một công ty kiểm toán khác.
Lĩnh vực chuyên môn: Kiểm toán, rà soát tài chính, kiểm toán nội bộ, chuyển giá.
Học vấn: CPA (Việt Nam), ACCA(UK) và Cử nhân Kế toán kiểm toán Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

VŨ HIỀN PHƯƠNG

GIÁM ĐỐC - DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Kinh nghiệm làm việc: trên 10 năm Kế toán trưởng..
Lĩnh vực chuyên môn: giám sát dịch vụ kế toán cho các công ty nước ngoài tại VN.
Học vấnThạc sỹ về tài chính kế toán Úc, CPA Việt Nam.

PHAN THANH HẢI

GIÁM ĐỐC DỊCH VỤ MUA BÁN & SÁT NHẬP

Kinh nghiệm làm việc: >25 năm Giám đốc tài chính Doanh nghiệp, Tư vấn mua bán sáp nhập.
Lĩnh vực chuyên mônQuản lý tài chính, rà soát đặc biệt, tái cấu trúc, mua bán sáp nhập
Học vấnFCCA (UK), Cử nhân tài chính doanh nghiệp Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh.

Văn phòng tại Hà Nội

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh