Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng

Ngày 2 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân từ 9 lên 11 triệu đồng.

 

Cụ thể, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 và Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 như sau:

 

- Giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/ tháng (132 triệu đồng/năm);

- Giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/ tháng.

 

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh quy định Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 và Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 và được áp dụng cho năm tính thuế 2020.

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image