Tin tức

BHXH Tp. HCM tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất do ảnh hưởng bởi Covid-19

Tin tức

Công văn Số: 553/BHXH-QLT của Bảo hiểm Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ra ngày 23 tháng 3 năm 2020 hướng dẫn tạm thời trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho doanh nghiệp trên...

Xem chi tiết

Ảnh hưởng của dịch virut Corona tới Doanh nghiệp?

Tin tức

Bài viết dựa trên thông tin từ China Briefing by Dezan Shira & Associates, Russell Bedford tóm tắt, dịch và thêm thông tin Việt Nam dựa trên kinh nghiệm.Nhân sự Nhân sự các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ nghỉ Tết tới...

Xem chi tiết

UK - Chuẩn mực thực hành mới về Kiểm toán Nội bộ

Tin tức

(Theo International Accounting Bulletin – tháng 1/2020)   Anh Quóc – Viện Kiểm toán nội bộ Công chứng (Chartered IIA) đã đưa ra bộ chuẩn mực mới với mục đích phát triển tính hiệu quả của bộ phận Kiểm toán nội bộ....

Xem chi tiết

Thông tư 48-2019-BTC về trích lập dự phòng

Tin tức

TÓM TẮT THÔNG TƯ 48Ø Thông tư số 48/2019/TT-BTC (“Thông tư 48”) của Bộ Tài chính ngày 08/08/2019 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng và giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản...

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image