Hotline: VP Hà Nội: 024 7306 8788  | VP TP. HCM: 0974 589 163

logo Russell Bedford KTC

Cập nhật chính sách mới và điểm tin tháng 8-20221

RBK điểm tin tháng 8-2021
CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH MỚI

THÔNG TƯ:

Thông tư 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 (có hiệu lực từ ngày 03/08/2021 và thay thế Thông tư  201/2013/TT-BTC) – Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định  giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

THÔNG BÁO:

Thông báo 209/TB-VPCP ngày 05/8/2021 – Một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh  nghiệp, người dân chịu tác động của dịch covid-19

ĐIỂM TIN THÁNG 8

Thông tư 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 (có hiệu lực từ ngày 03/08/2021 và thay thế Thông  tư 201/2013/TT-BTC) – Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác  định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Theo đó, Giao dịch được đề nghị áp dụng APA là các giao dịch liên kết được quy định tại khoản 2  Điều 1 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP:

Các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng  hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

Vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác;

Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình,  tài sản vô hình;

Thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các  bên có quan hệ liên kết;

Trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Thông tư 45/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 (có hiệu lực từ ngày 03/08/2021 và thay thế Thông tư  201/2013/TT-BTC) – Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác  định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (tiếp)

Bên cạnh đó, Giao dịch được đề nghị áp dụng APA phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Giao dịch thực tế đã phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế và sẽ tiếp  tục diễn ra trong giai đoạn đề nghị áp dụng APA.

Giao dịch có cơ sở để xác định được bản chất giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế và có cơ sở để  phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định  số 132/2020/NĐ-CP, dựa trên các thông tin, dữ liệu tuân thủ quy định tại điểm b khoản 6 Điều 42  Luật Quản lý thuế.

Giao dịch không thuộc trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về thuế.

Giao dịch được thực hiện minh bạch, không nhằm mục đích trốn, tránh thuế hoặc lợi dụng Hiệp định thuế.

Lưu ý: Đối với đề nghị áp dụng APA nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa được ký  kết và giai đoạn đề nghị áp dụng APA chưa kết thúc tính đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì  được tiếp tục giải quyết theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và Thông  tư này.

Thông báo 209/TB-VPCP ngày 05/8/2021 – Một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ  doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch covid-19

1. Ngày 04/8/2021 tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ và các cơ quan tham dự cuộc họp  cơ bản nhất trí với các giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của  dịch Covid-19 theo đề xuất của Bộ Tài chính. Theo đó, Bộ Tài Chính đề xuất:

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức  như đã áp dụng cho năm 2020;

Giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III  và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề,  địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế;

Giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh  vực dịch vụ.

Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 (hai năm chịu ảnh hưởng bởi dịch  Covid-19) đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm  2020.

2. Bộ Tài chính cần tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan để trình
kiến nghị chính sách giảm tiền thuê đất lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 Tháng 8 năm 2021 theo Tờ trình số 123 / TTr-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài chính.

Nội dung các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 sẽ được Russell Bedford KTC cập nhật trong phần tiếp theo

BẠN ĐANG CẦN TƯ VẤN?

Hãy liên lạc với chúng tôi qua văn phòng gần với bạn nhất. Hoặc gởi form online yêu cầu được tư vấn cho chúng tôi.

Brochures

Xem tài liệu quảng cáo để biết rõ hơn các dịch vụ chúng tôi cung cấp

Chúng tôi tự hào là đơn vị có đội ngũ chuyên gia tư vấn lâu năm giàu kinh nghiêm, với kiến thức nền tuyệt vời, là chỗ dựa vững chắc cho khách hàng.

RBKTC
Góc ảnh RBKTC

Văn phòng tại Hà Nội

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh

logo Russell Bedford KTC

Cảm ơn quý khách hàng dã quan tâm đên công ty kiểm toán Russell Bedford KTC

Chúng tôi sẽ liên lạc với quý khách hàng qua điện thoại và email trong thời gian sớm nhất để cung cấp nhiều thông tin hơn về công ty chúng tôi.
MrDuc-Thang

NGUYỄN ĐỨC THẮNG

TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TOÁN

Kinh nghiệm làm việc: 6 năm kiểm toán với RBK và 3 năm với một công ty kiểm toán khác
Lĩnh vực chuyên môn: Kiểm toán, rà soát tài chính, kiểm toán nội bộ, chuyển giá.
Học vấn: CPA (Việt Nam), ACCA(UK) và Cử nhân Kế toán kiểm toán Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh.

Phone: +84 978 831 276

Email: thang.duc.nguyen@ktcvietnam.com

HOÀNG THANH TÂM

GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN

Tâm bắt đầu làm việc tại KTC SCS từ khi tốt nghiệp đại học và dần dần trở thành một trong các nhân viên chủ chốt của công ty với vị trí chủ nhiệm kiểm toán của phòng kiểm toán của Công ty. Tại KTC SCS, Tâm tham gia vào nhiều dự án bao gồm tư vấn, đào tạo, kiểm toán các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các dự án tài trợ.

Tâm có chứng chỉ kiểm toán viên cấp nhà nước (CPA Việt Nam) và sẽ hoàn thành chứng chỉ Hiệp hội Kiểm toán Anh vào năm 2015.

Phone: +84 986 223 470

Email: tam.thanh.hoang@ktcvietnam.com

HOÀNG THANH TÂM

GIÁM ĐỐC KIỂM TOÁN

Tâm bắt đầu làm việc tại KTC SCS từ khi tốt nghiệp đại học và dần dần trở thành một trong các nhân viên chủ chốt của công ty với vị trí chủ nhiệm kiểm toán của phòng kiểm toán của Công ty. Tại KTC SCS, Tâm tham gia vào nhiều dự án bao gồm tư vấn, đào tạo, kiểm toán các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các dự án tài trợ.

Tâm có chứng chỉ kiểm toán viên cấp nhà nước (CPA Việt Nam) và sẽ hoàn thành chứng chỉ Hiệp hội Kiểm toán Anh vào năm 2015.

Phone: +84 986 223 470

Email: tam.thanh.hoang@ktcvietnam.com