Lập kế hoạch dòng tiền hiệu quả

Lập kế hoạch dòng tiền

Tiền Mặt là Vua! Câu nói này càng đúng trong thời kỳ khủng hoảng, khi mà rủi ro thanh khoản đang đe dọa các doanh nghiệp có năng lực tài chính yếu. Bằng chứng là đã có rất nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản trong khi đang nắm giữ rất nhiều tài […]