Tin tức

RBK Cập Nhật - Tháng 12.2020

Tin tức

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH MỚI NGHỊ ĐỊNH:⦁    Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý thuế, ban hành 09/10/2020, có hiệu lực từ ngày 05/12/2020.⦁    Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế...

Xem chi tiết

Lộ trình áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (“IFRS”) tại Việt Nam (VFRS)

Tin tức

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Chi tiết về lộ trình áp dụng, Quý khách...

Xem chi tiết

Điều chỉnh khống chế chi phí lãi vay

Tin tức

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”) sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 20”) về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có...

Xem chi tiết

Tăng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng

Tin tức

Ngày 2 tháng 6 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân từ 9 lên 11 triệu đồng. Cụ thể, điều chỉnh mức...

Xem chi tiết

Đối tác và khách hàng của chúng tôi

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image